Solel_arubot-hadera
צילום: סיון פרג’

ארובות בחדרה

ישראל, חדרה

בקצרה

סטטוס פרויקט

תאריך סיום: 1995

חברה מבצעת

חברה מפתחת

חברת החשמל

אודות הפרויקט

עבודות הנדסה אזרחית לביצוע ארובה רביעית באתר חדרה, הכוללת מתקנים להקטנת הפליטות של חומרים מסוכנים מיחידות הייצור בתחנה. העבודה מתאפיינת ברמת דיוק גבוהה וכוללת בניית ארובה מיוחדת עם מפעל ומתקנים פנימיים בתוך הארובה.

אודות הפרויקט

עבודות הנדסה אזרחית לביצוע ארובה רביעית באתר חדרה, הכוללת מתקנים להקטנת הפליטות של חומרים מסוכנים מיחידות הייצור בתחנה. העבודה מתאפיינת ברמת דיוק גבוהה וכוללת בניית ארובה מיוחדת עם מפעל ומתקנים פנימיים בתוך הארובה.

בקצרה

סטטוס פרויקט

תאריך סיום: 1995

חברה מבצעת

חברה מפתחת

חברת החשמל

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.