Renewable_shibolim
צילום: אלבטרוס

שיבולים

ישראל, מושב שיבולים

בקצרה

סטטוס פרויקט

הפעלה מסחרית: אוקטובר 2018

חברה מבצעת

אלמור

חברה מפתחת

אודות הפרויקט

תחנת כוח סולארית פוטו-וולטאית (PV) בהספק 12.46 מגה-ואט.

אודות הפרויקט

תחנת כוח סולארית פוטו-וולטאית (PV) בהספק 12.46 מגה-ואט.

בקצרה

סטטוס פרויקט

הפעלה מסחרית: אוקטובר 2018

חברה מבצעת

אלמור

חברה מפתחת

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.