SBI_Tarkwa_Ayamfuri
צילום: אריק טפיירו

כביש TARKWA-BOGOSO-AYAMFURI

גאנה

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום: 2015 – שלב 1; 2017 – שלב 2

חברה מבצעת

Reynolds Construction Company (Nig.) Ltd.

חברה מפתחת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות

בשיתוף עם Reynolds Construction Company (Nig.) Ltd.

אודות הפרויקט

שדרוג 94 ק"מ לרוחב מיסעה של 7 מ' ושוליים ברוחב 1.5 מ' בגאנה.

אודות הפרויקט

שדרוג 94 ק"מ לרוחב מיסעה של 7 מ' ושוליים ברוחב 1.5 מ' בגאנה.

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום: 2015 – שלב 1; 2017 – שלב 2

חברה מבצעת

Reynolds Construction Company (Nig.) Ltd.

חברה מפתחת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות

בשיתוף עם Reynolds Construction Company (Nig.) Ltd.

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.