FARGOSTORMWATER
צילום: COWI

הסטת מי שטפונות פארגו ארה”ב

ארה"ב, צפון דקוטה, פארגו מורהד

בקצרה

סטטוס פרויקט

הושלם

זכיינות

שיכון ובינוי אמריקה בשיתוף עם יזמות שיכון ובינוי ארצות הברית

חברה מבצעת

שיכון ובינוי אמריקה בשיתוף עם יזמות שיכון ובינוי ארצות הברית

חברה מפתחת

שיכון ובינוי אמריקה בשיתוף עם יזמות שיכון ובינוי ארצות הברית

אודות הפרויקט

פרויקט משותף לשיכון ובינוי USA זכיינות ובנייה לתכנון, מימון, הקמה, תפעול ותחזוקה של ערוץ הסחת שיטפונות באורך 30 מייל. הפרויקט הוא פרויקט הפיילוט הראשון תחת יוזמת Revolutionize USACE Civil Works של הסוכנות, שמטרתה להדגים את האפשרות של שיטות פיתוח חדשות המורידות ביעילות את עלויות הפרויקט וזמן הבנייה. פרויקט חוסן אקלים P3 הראשון מסוגו זה, פועל ישירות מול יעדי ההסתגלות הנוכחיים והעתידיים של שינויי האקלים של הרשות, המדינה והספונסרים הפדרליים של ארה"ב לפרויקט, וייתכן מאוד שיקבע סטנדרט חדש עבור מימון ופיתוח פרויקטים.

אודות הפרויקט

פרויקט משותף לשיכון ובינוי USA זכיינות ובנייה לתכנון, מימון, הקמה, תפעול ותחזוקה של ערוץ הסחת שיטפונות באורך 30 מייל. הפרויקט הוא פרויקט הפיילוט הראשון תחת יוזמת Revolutionize USACE Civil Works של הסוכנות, שמטרתה להדגים את האפשרות של שיטות פיתוח חדשות המורידות ביעילות את עלויות הפרויקט וזמן הבנייה. פרויקט חוסן אקלים P3 הראשון מסוגו זה, פועל ישירות מול יעדי ההסתגלות הנוכחיים והעתידיים של שינויי האקלים של הרשות, המדינה והספונסרים הפדרליים של ארה"ב לפרויקט, וייתכן מאוד שיקבע סטנדרט חדש עבור מימון ופיתוח פרויקטים.

בקצרה

סטטוס פרויקט

הושלם

זכיינות

שיכון ובינוי אמריקה בשיתוף עם יזמות שיכון ובינוי ארצות הברית

חברה מבצעת

שיכון ובינוי אמריקה בשיתוף עם יזמות שיכון ובינוי ארצות הברית

חברה מפתחת

שיכון ובינוי אמריקה בשיתוף עם יזמות שיכון ובינוי ארצות הברית

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.