Solel_meonot-ichilov
צילום: דגן פתרונות ויזואליים בע”מ

מעונות איכילוב

ישראל, תל אביב

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: ספטמבר 2017

חברה מבצעת

חברה מפתחת

פיקוח מרגולין יזם בית חולים איכילוב

אודות הפרויקט

פרויקט מגורי סגל בית החולים הוא הרחבה ותוספת לבניין החניון הדרומי הקיים.

אודות הפרויקט

פרויקט מגורי סגל בית החולים הוא הרחבה ותוספת לבניין החניון הדרומי הקיים.

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: ספטמבר 2017

חברה מבצעת

חברה מפתחת

פיקוח מרגולין יזם בית חולים איכילוב

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.