conssessions_Hadera
צילום: אלבטרוס

מתקן התפלה, חדרה

ישראל, חדרה

בקצרה

סטטוס פרויקט

תאריך סיום: 2009

זכיינות

חברה מבצעת

חברה מפתחת

אודות הפרויקט

פרויקט BOT להקמת מתקן להתפלת מי ים הגדול מסוגו בעולם ובעל כושר ייצור של 130 מיליון מ"ק מים בשנה. סולל בונה תשתיות ביצעה את עבודות ההנדסה האזרחית ואת העבודות הימיות בפרויקט. שטחו של אתר ההתפלה, הממוקם בסמוך לתחנת הכוח "אורות רבין" בחדרה, הוא כ-74 דונם.

אודות הפרויקט

פרויקט BOT להקמת מתקן להתפלת מי ים הגדול מסוגו בעולם ובעל כושר ייצור של 130 מיליון מ"ק מים בשנה. סולל בונה תשתיות ביצעה את עבודות ההנדסה האזרחית ואת העבודות הימיות בפרויקט. שטחו של אתר ההתפלה, הממוקם בסמוך לתחנת הכוח "אורות רבין" בחדרה, הוא כ-74 דונם.

בקצרה

סטטוס פרויקט

תאריך סיום: 2009

זכיינות

חברה מבצעת

חברה מפתחת

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.