RED_metropoint_poland
צילום: Marcin Tymiński

METROPOINT

פולין

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה תאריך סיום משוער: 2020

חברה מפתחת

אודות הפרויקט

בניין משרדים. 331 דירות ו- 10,500 מ"ר מגדל משרדים של GBA.

אודות הפרויקט

בניין משרדים. 331 דירות ו- 10,500 מ"ר מגדל משרדים של GBA.

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה תאריך סיום משוער: 2020

חברה מפתחת

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.