SBI_Katosi
צילום: אריק טפיירו

כביש KATOSI

אוגנדה

בקצרה

חברה מבצעת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות בשיתוף עם JV of Reynolds Construction Com, (Nig.) Ltd.

חברה מפתחת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות בשיתוף עם JV of Reynolds Construction Com, (Nig.) Ltd.

אודות הפרויקט

שדרוג כביש מוקונו-קטוסי-קיסוגה-ניינגה, אוגנדה (74 ק"מ).

אודות הפרויקט

שדרוג כביש מוקונו-קטוסי-קיסוגה-ניינגה, אוגנדה (74 ק"מ).

בקצרה

חברה מבצעת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות בשיתוף עם JV of Reynolds Construction Com, (Nig.) Ltd.

חברה מפתחת

שיכון ובינוי אס.בי.איי. (SBI) תשתיות בשיתוף עם JV of Reynolds Construction Com, (Nig.) Ltd.

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.