Solel_beer_nes-ziona
צלם: רמי זרנגר

באר מים נס ציונה

ישראל, נס ציונה

בקצרה

סטטוס פרויקט

תחילת תפעול : מרץ 2011

חברה מבצעת

אודות הפרויקט

שיכון ובינוי סביבה תכננה, הקימה ומתפעלת בשיטת BOT במשך כשש שנים מתקן לטיוב מי קידוח מחנקות המצויות באקוויפר עבור תאגיד מי ציונה. שיטת הטיוב מבוססת על טכנולוגיית אלקטרודיאליזה בררנית, המאפשרת להפחית את החנקות לרמה הנדרשת במי השתייה לפי תקן ישראלי.

אודות הפרויקט

שיכון ובינוי סביבה תכננה, הקימה ומתפעלת בשיטת BOT במשך כשש שנים מתקן לטיוב מי קידוח מחנקות המצויות באקוויפר עבור תאגיד מי ציונה. שיטת הטיוב מבוססת על טכנולוגיית אלקטרודיאליזה בררנית, המאפשרת להפחית את החנקות לרמה הנדרשת במי השתייה לפי תקן ישראלי.

בקצרה

סטטוס פרויקט

תחילת תפעול : מרץ 2011

חברה מבצעת

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.