RED_Głębocka
צילום: יח”צ

GŁĘBOCKA 1

פולין, וורשה

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: 2014

חברה מבצעת

חברה מפתחת

שיכון ובינוי אירופה

בשיתוף עם STR (Asbud)

אודות הפרויקט

פרויקט ייחודי זה נבנה באזור המתאפיין בעירוב שימושים והינו חלק ממרכז העסקים של וורשה. הפרויקט הוסמך לתקן ירוק BREEAM IN-USE ומשלב מסחר בקומת הקרקע, משרדים יוקרתי ושטחים ציבוריים פתוחים שיתופיים.

אודות הפרויקט

פרויקט ייחודי זה נבנה באזור המתאפיין בעירוב שימושים והינו חלק ממרכז העסקים של וורשה. הפרויקט הוסמך לתקן ירוק BREEAM IN-USE ומשלב מסחר בקומת הקרקע, משרדים יוקרתי ושטחים ציבוריים פתוחים שיתופיים.

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: 2014

חברה מבצעת

חברה מפתחת

שיכון ובינוי אירופה

בשיתוף עם STR (Asbud)

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.