Solel Bone Mesilot
צילום: אדי ישראל

מסילות קו רכבת עכו כרמיאל

ישראל, צפון ישראל, עכו-כרמיאל

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: אוגוסט 2017

חברה מבצעת

חברה מפתחת

נתיבי ישראל

אודות הפרויקט

פרויקט המחבר מסילות בין כרמיאל לחיפה ובין חיפה לבית שאן, וכן בין הרצליה לכפר סבא, לרבות חיבורים לרעננה ולהוד השרון.

אודות הפרויקט

פרויקט המחבר מסילות בין כרמיאל לחיפה ובין חיפה לבית שאן, וכן בין הרצליה לכפר סבא, לרבות חיבורים לרעננה ולהוד השרון.

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: אוגוסט 2017

חברה מבצעת

חברה מפתחת

נתיבי ישראל

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.