Solel_weitzman
צלם: רמי זרנגר

מתקן לטיוב מי קידוח, מכון ויצמן

ישראל, רחובות

בקצרה

סטטוס פרויקט

תחילת תפעול : פברואר 2008

חברה מבצעת

אודות הפרויקט

שיכון ובינוי סביבה תכננה, הקימה ומתפעלת בשיטת BOT במשך כתשע שנים מתקן לטיוב מי קידוח מחנקות המצויות באקוויפר, עבור כל צורכי מי השתייה של מכון ויצמן למדע ברחובות. שיטת הטיוב מבוססת על טכנולוגיית אלקטרודיאליזה בררנית המאפשרת להפחית את החנקות לרמה הנדרשת במי השתייה לפי תקן ישראלי.

אודות הפרויקט

שיכון ובינוי סביבה תכננה, הקימה ומתפעלת בשיטת BOT במשך כתשע שנים מתקן לטיוב מי קידוח מחנקות המצויות באקוויפר, עבור כל צורכי מי השתייה של מכון ויצמן למדע ברחובות. שיטת הטיוב מבוססת על טכנולוגיית אלקטרודיאליזה בררנית המאפשרת להפחית את החנקות לרמה הנדרשת במי השתייה לפי תקן ישראלי.

בקצרה

סטטוס פרויקט

תחילת תפעול : פברואר 2008

חברה מבצעת

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.