Solel_rad-binat
צילום: הדמייה

רד בינת – בניין 4

ישראל, ירושלים

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה סיום הקמה משוער: מרץ 2020

חברה מבצעת

חברה מפתחת

רד בינת נכסים

אודות הפרויקט

פרויקט הממוקם בהר חוצבים בהמשך לבניינים קיימים של אותו היזם (רד בינת נכסים). הפרויקט מכיל בתת הקרקע (עומק חציבה כ 42.5 מטר) 4 קומות חוות שרתים, 5 קומות חניון, קומת חצר פריקה וטעינה, מעל הקרקע - קומת מסחר ו- 17 קומות משרדים.

אודות הפרויקט

פרויקט הממוקם בהר חוצבים בהמשך לבניינים קיימים של אותו היזם (רד בינת נכסים). הפרויקט מכיל בתת הקרקע (עומק חציבה כ 42.5 מטר) 4 קומות חוות שרתים, 5 קומות חניון, קומת חצר פריקה וטעינה, מעל הקרקע - קומת מסחר ו- 17 קומות משרדים.

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה סיום הקמה משוער: מרץ 2020

חברה מבצעת

חברה מפתחת

רד בינת נכסים

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.