Solel_shaare-zedek
צילום: הדמייה

בית החולים שערי צדק

ישראל, ירושלים

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה סיום הקמה משוער: נובמבר 2021

חברה מבצעת

חברה מפתחת

מרכז רפואי שערי צדק וחב’ צור חושן

אודות הפרויקט

חניון תת קרקעי ובניין רדיותרפיה עבור בית החולים שערי צדק בירושלים, בשטח כולל של 37,000 מ"ר ובהיקף הנאמד בכ-80 מ' ש"ח בעבור השלב הראשון. העבודה תכלול חניון תת ועל קרקעי של 800 מקומות חניה בחמישה מפלסים ועבודות שלד בארבעה מפלסים. הקמת המכון תסייע בהשלמת מכלול השירותים למערך האונקולוגי בבית החולים ותשרת ציבור גדול של חולים המבקשים בקבלת שירות רפואי.

אודות הפרויקט

חניון תת קרקעי ובניין רדיותרפיה עבור בית החולים שערי צדק בירושלים, בשטח כולל של 37,000 מ"ר ובהיקף הנאמד בכ-80 מ' ש"ח בעבור השלב הראשון. העבודה תכלול חניון תת ועל קרקעי של 800 מקומות חניה בחמישה מפלסים ועבודות שלד בארבעה מפלסים. הקמת המכון תסייע בהשלמת מכלול השירותים למערך האונקולוגי בבית החולים ותשרת ציבור גדול של חולים המבקשים בקבלת שירות רפואי.

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה סיום הקמה משוער: נובמבר 2021

חברה מבצעת

חברה מפתחת

מרכז רפואי שערי צדק וחב’ צור חושן

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.