Renewable_Tzeelim1
צילום: אלבטרוס

שניאור צאלים

ישראל, קיבוץ צאלים

בקצרה

חברה מבצעת

שיכון ובינוי סולל בונה בשיתוף עםבילקטריק

חברה מפתחת

אודות הפרויקט

תחנת כוח סולארית פוטו-וולטאית (PV) בשיתוף עם קיבוץ צאלים שבנגב, לתכנון, מימון, הקמה ותפעול של תחנת כוח סולארית בהספק של כ-120 מגה-ואט. הקמת הפרויקט, המשתרע על 1,400 דונם משטחי הקיבוץ, הסתיימה, וכעת הוא נמצא בתקופת הרצה ובדיקות קבלה.

אודות הפרויקט

תחנת כוח סולארית פוטו-וולטאית (PV) בשיתוף עם קיבוץ צאלים שבנגב, לתכנון, מימון, הקמה ותפעול של תחנת כוח סולארית בהספק של כ-120 מגה-ואט. הקמת הפרויקט, המשתרע על 1,400 דונם משטחי הקיבוץ, הסתיימה, וכעת הוא נמצא בתקופת הרצה ובדיקות קבלה.

בקצרה

חברה מבצעת

שיכון ובינוי סולל בונה בשיתוף עםבילקטריק

חברה מפתחת

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.