Renewable_Nevatim2
צילום: אלבטרוס

נבטים 2

ישראל, מושב נבטים

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: אוקטובר 2018

חברה מבצעת

סולאר-פאוור

חברה מפתחת

אודות הפרויקט

תחנת כוח סולארית פוטו-וולטאית (PV) בהספק 12.7 מגה-ואט.

אודות הפרויקט

תחנת כוח סולארית פוטו-וולטאית (PV) בהספק 12.7 מגה-ואט.

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: אוקטובר 2018

חברה מבצעת

סולאר-פאוור

חברה מפתחת

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.