conssessions_Road6
צילום: אריק טפיירו

כביש 6 (חוצה ישראל)

ישראל

בקצרה

סטטוס פרויקט

קטע מרכזי: 2000-2004 קטע 18 : 2006-2009

זכיינות

חברה מבצעת

חברה מפתחת

דרך ארץ

אודות הפרויקט

פרויקט ה-BOT הגדול ביותר שבוצע במדינת ישראל, המשתרע על פני 140 ק"מ וכולל 13 מחלפים וכ-150 גשרים. הפרויקט צפוי להתפתח בשנים הקרובות לאורך כולל של 247 ק"מ.

אודות הפרויקט

פרויקט ה-BOT הגדול ביותר שבוצע במדינת ישראל, המשתרע על פני 140 ק"מ וכולל 13 מחלפים וכ-150 גשרים. הפרויקט צפוי להתפתח בשנים הקרובות לאורך כולל של 247 ק"מ.

בקצרה

סטטוס פרויקט

קטע מרכזי: 2000-2004 קטע 18 : 2006-2009

זכיינות

חברה מבצעת

חברה מפתחת

דרך ארץ

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.