Solel_Jaffa-Academic-College
צילום: הדמיה ממוחשבת

מעונות סטודנטים, מכללה אקדמית יפו

ישראל, תל-אביב - יפו

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה סיום הקמה משוער: ספטמבר 2019

חברה מבצעת

חברה מפתחת

מכללה אקדמית יפו

אודות הפרויקט

תכנון, הקמה, מימון, תפעול ותחזוקה של מתחם סטודנטים ושטחים נלווים, במתחם המכללה האקדמית ת"א-יפו. המתחם יכלול 3 מבנים בני 8.5 קומות לטובת הקמה של 400 יחידות דיור (439 מיטות) ושטחי מסחר לרווחת הסטודנטים. המתחם אשר כולל 56 מקומות חנייה תת קרקעיים וחנייה לדו גלגלי, לא יעלה על 10,400 מ"ר שטחים עיקריים ו- 5,300 מ"ר שטחי שירות תקופת הפעלה: 24.6 שנים ממועד קבלת תעודת ההשלמה.

אודות הפרויקט

תכנון, הקמה, מימון, תפעול ותחזוקה של מתחם סטודנטים ושטחים נלווים, במתחם המכללה האקדמית ת"א-יפו. המתחם יכלול 3 מבנים בני 8.5 קומות לטובת הקמה של 400 יחידות דיור (439 מיטות) ושטחי מסחר לרווחת הסטודנטים. המתחם אשר כולל 56 מקומות חנייה תת קרקעיים וחנייה לדו גלגלי, לא יעלה על 10,400 מ"ר שטחים עיקריים ו- 5,300 מ"ר שטחי שירות תקופת הפעלה: 24.6 שנים ממועד קבלת תעודת ההשלמה.

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה סיום הקמה משוער: ספטמבר 2019

חברה מבצעת

חברה מפתחת

מכללה אקדמית יפו

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.