SBI_Xacbal_Yosef-Mizrachi
צילום: יוסף מזרחי (פפו)

תחנת כח הידרואלקטרית XACBAL

גואטמלה, צפ'-מע' גואטמלה, QUICHE

בקצרה

חברה מבצעת

חברה מפתחת

Grupo Terra

אודות הפרויקט

פיקוח על עיצוב, אספקה ובנייה – בחוזה Turn Key (EPC). הפרויקט כולל תעלת הובלה, צינור לחץ, תחנת כוח, מאגר מלאכותי, תחנת משנה, דרכי גישה (3.5 ק"מ סלילה באספלט), איתותים, עבודות מיגון ועוד.

אודות הפרויקט

פיקוח על עיצוב, אספקה ובנייה – בחוזה Turn Key (EPC). הפרויקט כולל תעלת הובלה, צינור לחץ, תחנת כוח, מאגר מלאכותי, תחנת משנה, דרכי גישה (3.5 ק"מ סלילה באספלט), איתותים, עבודות מיגון ועוד.

בקצרה

חברה מבצעת

חברה מפתחת

Grupo Terra

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.