Solel_mevo_carmel
צילום: דגן פתרונות ויזואליים בע”מ

מבוא כרמל

ישראל, חיפה

בקצרה

סטטוס פרויקט

תאריך סיום: 2009

חברה מבצעת

חברה מפתחת

יפה נוף

אודות הפרויקט

מחלף מבוא כרמל וארבעה גשרים על שטח של 15,000 מ"ר מעל נחל הקישון.

אודות הפרויקט

מחלף מבוא כרמל וארבעה גשרים על שטח של 15,000 מ"ר מעל נחל הקישון.

בקצרה

סטטוס פרויקט

תאריך סיום: 2009

חברה מבצעת

חברה מפתחת

יפה נוף

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.