Solel_mamila
צילום: דגן פתרונות ויזואליים בע”מ

מלון ממילא

ישראל, ירושלים

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: 2008

חברה מבצעת

חברה מבצעת

אלרוב

אודות הפרויקט

המלון כולל 11 קומות, 194 חדרי אירוח וסוויטות ברמה גבוהה ביותר. חזיתות המלון יוצרו מפריקסים מיוחדים מבטון אדריכלי לבן, ונשמרה שפה אדריכלית המגשרת בין ישן לחדש.

אודות הפרויקט

המלון כולל 11 קומות, 194 חדרי אירוח וסוויטות ברמה גבוהה ביותר. חזיתות המלון יוצרו מפריקסים מיוחדים מבטון אדריכלי לבן, ונשמרה שפה אדריכלית המגשרת בין ישן לחדש.

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: 2008

חברה מבצעת

חברה מבצעת

אלרוב

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.