Solel_rambam_haifa1
צילום: דגן פתרונות ויזואליים בע”מ

הקריה הרפואית רמב”ם

ישראל, חיפה

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה תאריך סיום משוער: נובמבר 2020

חברה מבצעת

חברה מפתחת

ק.מ.ר -קידום מרכזים רפואים בע”מ

אודות הפרויקט

פרויקט בניית המחלקה האונקולוגית בבית חולים רמב"ם בחיפה. הבנייה כללה עבודות גמר ומערכות בחדרי אשפוז, מרפאות חוץ, בית מרקחת, אודיטוריום, משרדים ועוד בשטח כולל של כ- 8,000 מ"ר. עבודות חפירה ודיפון בשטח של 14 דונם לחניון תת קרקעי המשמש בי"ח בחירום , תוך שאיבת מי תהום בספיקה של כ- 20,000 מק"ש.

אודות הפרויקט

פרויקט בניית המחלקה האונקולוגית בבית חולים רמב"ם בחיפה. הבנייה כללה עבודות גמר ומערכות בחדרי אשפוז, מרפאות חוץ, בית מרקחת, אודיטוריום, משרדים ועוד בשטח כולל של כ- 8,000 מ"ר. עבודות חפירה ודיפון בשטח של 14 דונם לחניון תת קרקעי המשמש בי"ח בחירום , תוך שאיבת מי תהום בספיקה של כ- 20,000 מק"ש.

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה תאריך סיום משוער: נובמבר 2020

חברה מבצעת

חברה מפתחת

ק.מ.ר -קידום מרכזים רפואים בע”מ

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.