Solel_David_Promenade
צילום: דגן פתרונות ויזואליים בע”מ

טיילת דוד

ישראל, תל אביב

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: מרץ 2014

חברה מבצעת

שיכון ובינוי סולל בונה בשיתוף עם סולל בונה צמנטכל

חברה מפתחת

אטבליסמנט נהל

אודות הפרויקט

עבודות חפירה, דיפון, ביסוס ורפסודה למגדל מגורים ובית מלון יוקרתי הממוקם על טיילת הרברט סמואל במרחק של כ- 50 מ' מחוף הים. הקמת חניון תת קרקעי בעל 5 מפלסים בעומק של 15.5 מ' מתחת למי התהום.

אודות הפרויקט

עבודות חפירה, דיפון, ביסוס ורפסודה למגדל מגורים ובית מלון יוקרתי הממוקם על טיילת הרברט סמואל במרחק של כ- 50 מ' מחוף הים. הקמת חניון תת קרקעי בעל 5 מפלסים בעומק של 15.5 מ' מתחת למי התהום.

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: מרץ 2014

חברה מבצעת

שיכון ובינוי סולל בונה בשיתוף עם סולל בונה צמנטכל

חברה מפתחת

אטבליסמנט נהל

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.