RED_Central-Garden-Belgrade
צלם: רוני שימחי

CENTRAL GARDEN

סרביה, בלגרד

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה סיום הקמה משוער: 2019

חברה מפתחת

אירופה בשיתוף עם AFI Europe

אודות הפרויקט

פרויקט במרכז העיר בלגרד הכולל שכונת מגורים בהיקף של 374 יחידות דיור ובניין משרדים יוקרתי. בניין המשרדים נבנה על פי תקן LEED לבניה ירוקה. הפרויקט משלב מגורים, משרדים ומסחר בקומות התחתונות. הוא נמצא בסמיכות לפארקים גדולים ומבני ציבור, מיתרונות מיקומו במרכז העיר.

אודות הפרויקט

פרויקט במרכז העיר בלגרד הכולל שכונת מגורים בהיקף של 374 יחידות דיור ובניין משרדים יוקרתי. בניין המשרדים נבנה על פי תקן LEED לבניה ירוקה. הפרויקט משלב מגורים, משרדים ומסחר בקומות התחתונות. הוא נמצא בסמיכות לפארקים גדולים ומבני ציבור, מיתרונות מיקומו במרכז העיר.

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה סיום הקמה משוער: 2019

חברה מפתחת

אירופה בשיתוף עם AFI Europe

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.