Solel_Bezalel
צילום: הדמייה

קמפוס בצלאל וחניון עדן

ישראל, ירושלים

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה סיום הקמה משוער: נובמבר 2022

חברה מבצעת

חברה מפתחת

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב

אודות הפרויקט

פרויקט עבור חברת עדן, חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ ובצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב בירושלים: קמפוס בצלאל במתחם מגרש הרוסים בירושלים. בפרויקט יוקם בניין חדש של 4 קומות עבור האקדמיה לאומנות ועיצוב בשטח בנוי של כ – 43,000 מ"ר, חניון עירוני תת קרקעי בעל 4 קומות ומרתף בשטח של כ – 8,700 מ"ר. כל זאת בהיקף כולל של כ- 330 מ' ש"ח ובמשך עבודה המוערך בכ- 42 חודשים, אשר תכלול עבודות שלד, גמר ומערכות. כיאה לאקדמיה לאומנות ועיצוב, הפרויקט עוצב על ידי משרד האדריכלים היפני SANAA , זוכה פרס פריצקר. עבודות הגמר של חזית הבניין ידרשו רמת ביצוע גבוה ומדויקת ביותר. הקמפוס החדש ייענה על הצרכים המתפתחים של האקדמיה, לגידול המשמעותי במספר הסטודנטים הלומדים בה ולנוחיות התושבים והמבקרים.

אודות הפרויקט

פרויקט עבור חברת עדן, חברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ ובצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב בירושלים: קמפוס בצלאל במתחם מגרש הרוסים בירושלים. בפרויקט יוקם בניין חדש של 4 קומות עבור האקדמיה לאומנות ועיצוב בשטח בנוי של כ – 43,000 מ"ר, חניון עירוני תת קרקעי בעל 4 קומות ומרתף בשטח של כ – 8,700 מ"ר. כל זאת בהיקף כולל של כ- 330 מ' ש"ח ובמשך עבודה המוערך בכ- 42 חודשים, אשר תכלול עבודות שלד, גמר ומערכות. כיאה לאקדמיה לאומנות ועיצוב, הפרויקט עוצב על ידי משרד האדריכלים היפני SANAA , זוכה פרס פריצקר. עבודות הגמר של חזית הבניין ידרשו רמת ביצוע גבוה ומדויקת ביותר. הקמפוס החדש ייענה על הצרכים המתפתחים של האקדמיה, לגידול המשמעותי במספר הסטודנטים הלומדים בה ולנוחיות התושבים והמבקרים.

בקצרה

סטטוס פרויקט

הערכה סיום הקמה משוער: נובמבר 2022

חברה מבצעת

חברה מפתחת

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.