Solel_ichilov
צילום: דגן פתרונות ויזואליים בע”מ

בניין הלב בבית חולים איכילוב

ישראל, תל אביב

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: 2011

חברה מבצעת

חברה מפתחת

בית חולים איכילוב

אודות הפרויקט

מגדל אשפוז בן 13 קומות מעל 4 קומות מרתף, מהן 3 קומות המשמשות כבית חולים חירום עם כאלף מיטות אשפוז. מגדל הקרדיולוגיה היחיד בארץ תוכנן כקוביית זכוכית מרשימה, המחוברת באטריום עם גשרים דמויי עורקים אדומים למבנה בית החולים. במבנה מחלקות אשפוז וטיפול יום, טיפול נמרץ לב ומרכז צנתורים מהמשוכללים והמיוחדים בארץ ובעולם.

אודות הפרויקט

מגדל אשפוז בן 13 קומות מעל 4 קומות מרתף, מהן 3 קומות המשמשות כבית חולים חירום עם כאלף מיטות אשפוז. מגדל הקרדיולוגיה היחיד בארץ תוכנן כקוביית זכוכית מרשימה, המחוברת באטריום עם גשרים דמויי עורקים אדומים למבנה בית החולים. במבנה מחלקות אשפוז וטיפול יום, טיפול נמרץ לב ומרכז צנתורים מהמשוכללים והמיוחדים בארץ ובעולם.

בקצרה

סטטוס פרויקט

סיום הקמה: 2011

חברה מבצעת

חברה מפתחת

בית חולים איכילוב

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.