conssessions_Gilboa
צילום: אלבטרוס

אגירה שאובה בגלבוע

ישראל, גלבוע

בקצרה

סטטוס פרויקט

תאריך סיום: ספטמבר 2018

זכיינות

חברה מבצעת

שיכון ובינוי סולל בונה בשיתוף עם אלקטרה

חברה מפתחת

PSP השקעות בע”מ

אודות הפרויקט

פרויקט BOO לתכנון מימון, הקמה ותפעול של תחנת כח המאפשרת אגירת אנרגיה (חשמל) ע"י שאיבת מים מהמאגר התחתון למאגר עליון וזמינה לשימוש בעת הצורך על ידי שחרור המים מהמאגר במפלס העליון למאגר מים במפלס התחתון.

אודות הפרויקט

פרויקט BOO לתכנון מימון, הקמה ותפעול של תחנת כח המאפשרת אגירת אנרגיה (חשמל) ע"י שאיבת מים מהמאגר התחתון למאגר עליון וזמינה לשימוש בעת הצורך על ידי שחרור המים מהמאגר במפלס העליון למאגר מים במפלס התחתון.

בקצרה

סטטוס פרויקט

תאריך סיום: ספטמבר 2018

זכיינות

חברה מבצעת

שיכון ובינוי סולל בונה בשיתוף עם אלקטרה

חברה מפתחת

PSP השקעות בע”מ

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.