Renewable_Timna
צילום: מאלרס

תמנע

ישראל, בקעת תמנע

בקצרה

סטטוס פרויקט

הפעלה מסחרית: אפריל 2014

חברה מבצעת

שיכון ובינוי אנרגיה בשיתוף עם סולטק

אודות הפרויקט

תחנת כוח סולארית פוטו-וולטאית (PV) בהספק של 6 מגה-ואט.

אודות הפרויקט

תחנת כוח סולארית פוטו-וולטאית (PV) בהספק של 6 מגה-ואט.

בקצרה

סטטוס פרויקט

הפעלה מסחרית: אפריל 2014

חברה מבצעת

שיכון ובינוי אנרגיה בשיתוף עם סולטק

פרויקטים דומים

icon_sent@3x
תודה! פנייתך התקבלה.

במידה וקורות החיים יימצאו מתאימים למשרה, נציגינו ייצרו עמך קשר.

במידה ולא זומנת לראיון או למבחני מיון בתוך 30 יום מפנייתך, לא תיחשב כמועמד ויש לראות הודעה זו כהודעה בכתב על אי
 קבלתך לתפקיד, בהתאם להוראות החוק.